Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Lỗi undoing changes made to your computer

    Khởi động lại máy tính của bạn. Khởi động Windows của bạn ở Chế độ An toàn. Hoàn tác các thay đổi gần đây bằng điểm Khôi phục Hệ thống. Kiểm tra bộ nhớ của PC Windows của bạn. vidmate.app saveinsta
  2. D

    Lỗi undoing changes made to your computer

    Nếu máy tính của bạn bị kẹt ở lỗi "Hoàn tác các thay đổi được thực hiện đối với máy tính của bạn", trước tiên, tôi khuyên bạn nên đợi một vài giờ. Nếu không có tiến triển ngay cả sau 2-3 giờ, hãy nhấn và giữ phím nguồn và tắt PC của bạn. 2. Bây giờ, nhấn phím nguồn một lần và nhấn phím “F8”.