nhờ admin hướng dẫn e máy asus khóa nguồn đầu vào cái ạ

caole

New member
Hv990
7/1/20
9
5
3
nhờ a hướng dẫn e với được không


mã main 411ua rev 2.2


bị khóa nguồn đầu vào


sử dụng ic sạc BQ24780s


chân vcc 19v


chân acdet có 2.6v


acok có 5v


chân acdrive 0v


ic_bq24780s.png

ic bq24780s.png39.78KB
Tải về


Untitled.png

Untitled.png48.09KB
Tải về


bq24780S-etcTI.pdf1.37MB
Tải về

11:10
datasheet của nó đây
 

Đính kèm

  • bq24780S-etcTI.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 27

Facebook Comment