Hoạt động mới nhất của dhinvid

  • D
    dhinvid đã trả lời vào chủ đề Lỗi undoing changes made to your computer.
    Khởi động lại máy tính của bạn. Khởi động Windows của bạn ở Chế độ An toàn. Hoàn tác các thay đổi gần đây bằng điểm Khôi phục Hệ thống...
  • D
    dhinvid đã trả lời vào chủ đề Lỗi undoing changes made to your computer.
    Nếu máy tính của bạn bị kẹt ở lỗi "Hoàn tác các thay đổi được thực hiện đối với máy tính của bạn", trước tiên, tôi khuyên bạn nên đợi...