donguyenvang

Không biết nói gì
Sinh nhật
11/8/89 (Tuổi: 33)
Nơi ở
Đông Kết - Khoái Châu - Hưng Yên
Occupation
it Máy tính

Liên hệ

Facebook
donguyenvang

Chữ ký

Giao lưu chia sẻ... Học hỏi kinh nghiệm để trở thành con người có ích cho xã hội....

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 2. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.