BIOSTAR H81MHV3 VER 7.2

'Tsou

New member
28/1/19
11
4
3
Ai đó có thể cho tham khảo của mảnh này 8 chân đóng khung màu đỏ xin vui lòng
 

Facebook Comment