Cần giúp: Laptop Lenovo G570 Main LA-675 rev 1.0

ShopBenTre

New member
10/2/20
5
5
0
Tình trạng máy có nguồn không hình
  • Trước khi kích có 5v, 3v3, 0.75v
  • Kích nguồn: có 1.8v -> nguồn FB tăng lên 5V đo PQ703 thông từ D sang S
Xem đính kèm 7074
Kiểm tra đường +1.05VS_VCCPP sang 1 jum thành +1.05VS
Xem đính kèm 7076
Dò thằng +1.05VS thấy nó qua 1 cái jum và bộ tụ lộc thì thành +1.05VS_PCH mà dò bốc linh kiện liên quang đền 2 đường này điều không tìm thấy
Xem đính kèm 7077
Tới đây bó tay không biết làm gì tiếp (Em mới tập sửa ).
File pdf: lenovo-g470-g570-compal-la6752p-la6754p-laptop-schematics.pdf
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,440
755
113
Tình trạng máy có nguồn không hình
  • Trước khi kích có 5v, 3v3, 0.75v
  • Kích nguồn: có 1.8v -> nguồn FB tăng lên 5V đo PQ703 thông từ D sang S
Xem đính kèm 7074
Kiểm tra đường +1.05VS_VCCPP sang 1 jum thành +1.05VS
Xem đính kèm 7076
Dò thằng +1.05VS thấy nó qua 1 cái jum và bộ tụ lộc thì thành +1.05VS_PCH mà dò bốc linh kiện liên quang đền 2 đường này điều không tìm thấy
Xem đính kèm 7077
Tới đây bó tay không biết làm gì tiếp (Em mới tập sửa ).
File pdf: lenovo-g470-g570-compal-la6752p-la6754p-laptop-schematics.pdf
Cặp fet tạo dao động nguồn xung nên khi kích nguồn bạn đo trở kháng không chính xác, bạn đo nguội nếu nghi fet hỏng thì thay cặp fet xem bạn! mình ngĩ fet chạm thị chắc chắn không có fb 5v!
 

ShopBenTre

New member
10/2/20
5
5
0
xin lỗi admin. Em ghi nhầm Đo D -> S thông mạch trước khi kích nguồn -> Bốc PL702 thì D->S không kêu nữa và dò đường 1.05 không ra kết quả. Nên Em trả máy khách rồi anh
 

Facebook Comment