fix dell 3531 kích nguồn ăn dòng 0.60 tắt ngay, kích lại không boot

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,440
755
113
kích nguồn ăn dòng 0.60 tắt ngay về nguồn chờ 0.01A, nhưng có 1 đặc điểm khi kích lại không boot dòng mà chỉ nhích nhẹ lên 0.03A rút ad ra cắm lại thì kích ăn dòng 0.60A tiếp,
:D

-Tiến hành đo đạc nguồn 1.8valw và 1.0valw có suy ra các lệnh phía trước như ACIN, EC_ON, SPOK đã ok
-Tiến hành kích nguồn, đo ở chân 114 IO có thay đổi từ 3v3-0v-3v3(xác định được từ jack nguồn tới IO tốt)
-Tiến hành kiểm tra lệnh reset chíp nam từ chân 100 IO có áp 3v3(ở main này lệnh này xuất hiện nguồn sau khi kích on/off)
[IMG]

kiểm tra lệnh PBTN_OUT# từ IOgửi về để khởi động chíp nam có sự thay đổi 3v3-0v-3v3 như thế có thể khẳng định IO, ROM kích nguồn trong KB9012 không lỗi
-kiểm tra lệnh SLP_S5# từ chíp nam gửi về IO đi vào chân 2 cổng AND((u57) có 3v3 và chân 4 của u57 được treo áp 3v3ALW tiếp tục đo chân 14 IO có áp 3v3( đề phòng đứt mạch) như thế lệnh S5# đã có
[IMG]

tiếp tục đo kiểm tra SLP_S3# từ chíp nam báo về đi vào chân 2 u54 củng có áp 3v3 suy ra chíp nam củng đã gửi lệnh về, nhưng khi đo chân 4 của u54 thì thấy mất áp tại đây, mà theo suy luận logic về cổng AND thì đúng ra áp ở đây phải có 3v3 mới đúng
[IMG]

vậy là có 2 trường hợp xảy ra, thứ nhất có thể do trở r13 tăng trị số nên mới mất áp, thứ 2 có thể do U54 hoặc IO lỗi ở khối này, nhưng dzễ thì làm trước, tiến hành thay r13 nhưng vẫn không thay đổi, tháo ngay u54 ra đo lại thì chân 2 r13 có áp 3v3 ngay, suy ra do u54 chạm nên mới kéo cho áp chân 4 u54 sụt, tiến hành thay u54, máy chạy ok
 
  • Like
Reactions: VinhDuc

Facebook Comment