Nhờ anh em giúp acer E5 432 kích nguồn ăn dòng 0.16

offervn2012

New member
10/7/18
6
2
3
Anh em nào làm qua giúp em máy acer E5-432 với ạ, tình trạng kích nguồn ăn dòng 0.16 đo thấy đủ các nguồn ở quận dây.
- em đã nạp bios chính
- PLT_RST_BUF# = 3.3v
- PMC_PLTRST# = 1.8v
- PMC_CORE_PWROK = 3.3v
- DDR_CORE_PWROK = 1.35v
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment