Bắt đầu với Xcode 11

BerlinKhan

Active member
9/8/19
7
0
26
Bây giờ macOS tiếp theo sẽ được xuất xưởng vào tháng 10 Tôi nên chờ đợi hay chỉ tải xuống bản beta và tải xuống một torrent cho Xcode 11? Tôi không có đăng ký nhà phát triển Apple đang hoạt động và thành thật mà nói, tôi không thể tin tưởng trang web torrent (sau mã Xcode cửa sau năm ngoái) Tôi đã đợi từ WWDC và tôi đã có ý tưởng rằng tôi muốn dùng thử SwiftUI (và Nếu ứng dụng đáp ứng cho tôi, tôi sẵn sàng đăng ký để đưa nó vào cửa hàng) nhưng bây giờ iOS 13 là tuần tới tôi không thể chờ đợi nữa, nên tìm kiếm torrent hay chỉ chờ?
https://vegas-x.net
 

Facebook Comment