bios pc asrock full

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,348
751
118
 

Đính kèm

 • arockg31m-s.BIN
  512 KB · Lượt xem: 59
 • asrock G31M S REV 1.01 backup.BIN
  512 KB · Lượt xem: 52
 • asrock G31M S REV 2.01 backup.BIN
  512 KB · Lượt xem: 57
 • ASROCK H61M- VS3 VER 1.01 1.02 oke.BIN
  4 MB · Lượt xem: 139
 • ASROCK H61M- VS3 VER 1.01 1.02 oke.rar
  3 MB · Lượt xem: 114
 • Asrock h61m-hvs.rar
  2.2 MB · Lượt xem: 85
 • ASROCK H71M-DGS.BIN
  4 MB · Lượt xem: 142
 • G31M S 2.01 code 2 buoc.BIN
  512 KB · Lượt xem: 59
 • asrock wolfdale 1333 d667 REV 2.04 backup.BIN
  512 KB · Lượt xem: 73
 • G31m vs2 1.01 k vot.BIN
  512 KB · Lượt xem: 80
 • g31ms1.01 d455.BIN
  512 KB · Lượt xem: 58
 • G41M VS3 2.0 backup.BIN
  1 MB · Lượt xem: 103
 • G41M VS3 2.0 code nháy.BIN
  1 MB · Lượt xem: 88
 • G41M VS3 2.0 lap rap k len.BIN
  1 MB · Lượt xem: 78
 • G41M-VS3 1.02 backup.BIN
  1 MB · Lượt xem: 110
 • h61m HVGS (main Hvs) 1.00 nguon cpu 1,7v.BIN
  4 MB · Lượt xem: 81
 • h61m hvs 1.00 k co nguon cpu.BIN
  4 MB · Lượt xem: 74
 • H61M HVS 1.00 ngat.BIN
  4 MB · Lượt xem: 78
 • H61M HVS 1.02 k nhan ram.BIN
  4 MB · Lượt xem: 81
 • H61M VG3 mat vcore.BIN
  4 MB · Lượt xem: 95
 • H61M VG325Q32FVAIG.bin
  4 MB · Lượt xem: 95
 • H61M VS rev 1.02 2.0 backup.BIN
  4 MB · Lượt xem: 102
 • H61m vs3 1.02 luc len luc khong.BIN
  4 MB · Lượt xem: 117
 • h61M VS3 mat nguoc cpu.BIN
  4 MB · Lượt xem: 103
 • H61M-VS3 REV 1.02 mat nguon CPU loi mach.BIN
  4 MB · Lượt xem: 109
 • h71 dgs k len.BIN
  4 MB · Lượt xem: 77
 • H71M DGS (H61M DGS) 1.02 backup.BIN
  4 MB · Lượt xem: 124
 • H71M DGS 1.02 mat vcore.BIN
  4 MB · Lượt xem: 86
 • h71m dsg luc len luc k.BIN
  4 MB · Lượt xem: 117
 • Like
Reactions: lapduc

MMCNet

New member
Hv990
30/12/18
2
1
3
Bạn nào có bios Asrock Z87M Extreme4 dump từ main sống cho mình xin nhé
 
 • Like
Reactions: lapduc

Facebook Comment