Chia Sẻ Asus H81M-V Plus Đủ nguồn và PWGD Kích Ngắt

27/7/18
2
7
3
Mạn phép chia sẻ với mọi người Asus H81M-V Plus đủ nguồn và power good nhưng kích ngắt do lỗi SQ19 làm sụt áp P_VCORE_VRHOT# (Đã gặp trên 3 main)
 

Đính kèm

  • Untitled.png
    Untitled.png
    147.5 KB · Lượt xem: 189
  • 2fb024bf55ceb590ecdf.jpg
    2fb024bf55ceb590ecdf.jpg
    1.1 MB · Lượt xem: 197

duongbichthien

New member
19/12/19
1
0
1
nhưng mà main của tôi chưa từng sửa chữa đã không có con đó rồi. Vậy là sao ?
 

Facebook Comment