Chia sẽ Hp 430 chạm nhẹ nguồn đầu vào

Nhận máy khách trong tình trạng cắm nguồn chưa kích nguồn ăn dòng 0.22a, máy kích được nguồn. Tháo máy kiểm tra thấy cuộn +v5a chạm. Tiến hành cách li cấp nguồn đốt thì phát hiện ic usb chạm, sẵn có main xác nên thay ic usb đo lại thấy hết chạm. Tưởng ngon rồi ai ngờ cắm nguồn vào vẫn chạm 0.22a. Đo lại thì cuộn +v5a đã hết chạm. Quay lại đo đạc từ đầu thì phát hiện +v5alw chạm, mà nguồn này do ic 51123 sinh ra nên tháo ic đo lại thì hết chạm, tiến hành thay ic 51123 kiểm tra đã có +v5alw lại tưởng ngon không ngờ kích nguồn máy ăn dòng 0.02a, đo nhanh thì mất nguồn +v3a và +v5a. Bế tắt rồi vì đang có 1 main xác cũng bị tương tự. Tiến hành đo chân 18 ic 51123 thì thấy bị chạm mass. Cấp thử 3.3v vào chân này thì đo thấy có 3,3v và 5v nhưng ic rất nóng. Sẵn có main xác dell lấy ic 51125a thay qua luôn đo lại chân 18 hết chạm. Cắm nguồn và kích máy ăn dòng đẹp, lắp màn kiểm tra ok luôn
 
  • Like
Reactions: vinh_quang

Facebook Comment