Giúp mình Lenovo G50-70 chạm +3valw

Mình mới nhận con lenovo g50-70 mã main nm a-272. Tình trạng là main đã qua thợ mở máy thì thấy io nổ banh lưng. Mình đo thì thấy chạm nguồn 3valw. Mình tiến hành khò io bị nổ ra đo lại thì nguồn 3valw hết chạm. Tiến hành hàn lại io mới mình đo lại thì phát hiện 3vlaw lại chạm. Thử kích nguồn thì kích được nhưng do 3valw chạm nên main ngắt ngay. Mình cách li cuộn dây pl303 thì chạm bên vế sau ạ. Mình thử khò io ra thì 3valw lại hết chạm. Không lẽ io mới bị lỗi. Mong mọi người giúp mình nên làm gì tiếp ạ
 

Facebook Comment