help me main H81-S2PV REV 3.0 kích tắt

Tâm Vo

New member
21/1/20
12
4
3
nguồn ram 1.5đủ, nguồn 1.05 đủ Nguồn 1.5 đủ, nguon vcore 1.74 , lệnh en vocre 1.05, nguồn vin 1,2,3 chuẩn 2v ,main bị kích tắt đã nạp bios vẫn bị,... Mong anh em chỉ giáo 😢
 

Facebook Comment