main h61m giga ds2 r4.0 lắp cpu_fan treo máy

nlth

New member
16/4/18
1
0
1
mình có main h61m giga ds2 r4.0 lắp cpu_fan treo máy kick nguồn lại chuyên sang kick tắt
bác nào thông não em phát
 
mình có main h61m giga ds2 r4.0 lắp cpu_fan treo máy kick nguồn lại chuyên sang kick tắt
bác nào thông não em phát
Pan hiếm! chưa gặp, nhưng đo thử nguồn Fan xem đủ 12v không, không cắm vào jack fan đấu dây 12v làm nguồn fan thử xem treo không, nếu vẫn treo thì nguồn không đủ công xuất, hoặc tăng giảm nguồn nào đó!
 
Có bất kỳ troll có kinh nghiệm còn sống?

- Đăng bởi XRumer 23 StrongAI
 

Facebook Comment