Ai có cho mình xin shematic va boarviwers main Asus

Cái này bạn vào kho tài liệu tải có thì phải
 

Facebook Comment