BOARVIEW ASUS FULL

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,348
751
118
BOARVIEW ASUS LIST 1
 

Đính kèm

 • A8S_BOM.rar
  77.6 KB · Lượt xem: 130
 • boardview ASUS+K42SD+K43SV K43SD.rar
  95.6 KB · Lượt xem: 151
 • K42F_MB_3.3.fz
  96.8 KB · Lượt xem: 108
 • asus_K42F_MB_3.3.rar
  96.9 KB · Lượt xem: 121
 • sualaptop365.edu.vn_K42F_MB_3.3.rar
  96.9 KB · Lượt xem: 106
 • Boardview asus X453MA_1.4.rar
  103.2 KB · Lượt xem: 106
 • Boardview asus X453MA_2.0.rar
  103.7 KB · Lượt xem: 117
 • K50IJ_2.0.rar
  107.7 KB · Lượt xem: 96
 • K50IJ_2.4.rar
  110.8 KB · Lượt xem: 91
 • K50IJ_2.3.rar
  110.8 KB · Lượt xem: 94
 • K50IJ_2.6.rar
  111.2 KB · Lượt xem: 95
 • K50IJ_2.2.rar
  111.4 KB · Lượt xem: 90
 • K50IJ_2.1.rar
  111.6 KB · Lượt xem: 91
 • ASUS X451CA_2.0.rar
  111.8 KB · Lượt xem: 105
 • Asus x451c).rar
  111.8 KB · Lượt xem: 96
 • ASUS X451CA_MB r2.0.rar
  111.8 KB · Lượt xem: 104
 • ASUS X451CA_2.1.rar
  112.9 KB · Lượt xem: 159
 • boardview Asus X551CA_MB r2.1.rar
  114.3 KB · Lượt xem: 239
 • boardview asus x451c.rar
  114.3 KB · Lượt xem: 92
 • ASUS X451CA_MB r2.1.rar
  112.9 KB · Lượt xem: 117
 • asus _UL30JT_M_B_1.0.zip
  119.1 KB · Lượt xem: 88
 • Boardview asus K43L_5.0.rar
  121.7 KB · Lượt xem: 101
 • Boardview asus K42JR_MB_3.2.rar
  126.9 KB · Lượt xem: 88
 • Boardview asus K42JR_MB_4.0.rar
  127.8 KB · Lượt xem: 101
 • Boardview asus K42JR_MB_3.0.rar
  128.3 KB · Lượt xem: 84
 • Asus K54C r2.1 boardview.7z.zip
  128.6 KB · Lượt xem: 93
 • boardview Asus K54C r2.1.zip
  128.6 KB · Lượt xem: 85
 • AsusK42FSchematics.pdf
  133.4 KB · Lượt xem: 92
 • boardview K45DR E,60-NY6MB1210-A01_FZ.rar
  132.5 KB · Lượt xem: 90
 • Boardview asus K42JR_MB_4.1.rar
  131.3 KB · Lượt xem: 88
 • Asus K40AA K50AA Componants.pdf
  137.3 KB · Lượt xem: 90
 • asus _UL30JT_M_B_2.0.zip
  137.8 KB · Lượt xem: 78
 • boardview x44h K43LY 3.1.rar
  139.2 KB · Lượt xem: 104
 • boardview asus _K55VM_2.0.rar
  139.7 KB · Lượt xem: 92
 • boardview K43SD_2.2.rar
  141.9 KB · Lượt xem: 94
 • asus _U30JC_2.0.zip
  145.9 KB · Lượt xem: 82
 • asus _U30JC_2.1.zip
  146 KB · Lượt xem: 82
 • X750DP_2.0.rar
  146.9 KB · Lượt xem: 91
 • asus K42F R3.3.rar
  146.9 KB · Lượt xem: 86
 • boardview asus K43SD_MAIN_BOARD_5.0.rar
  149.3 KB · Lượt xem: 90
 • asus_X550LD_1.1.rar
  149.9 KB · Lượt xem: 85
 • asus_X550LD_2.0.rar
  150.1 KB · Lượt xem: 93
 • Boardview asus X450LD_1.1.rar
  150.9 KB · Lượt xem: 100
 • Boardview asus X450LD_2.0.rar
  151.3 KB · Lượt xem: 88
 • Boardview asus X450LD_2.1.rar
  151.3 KB · Lượt xem: 90
 • Boardview asus X450LD_2.1 (1).rar
  151.3 KB · Lượt xem: 100
 • asus_X450LC_2.0.rar
  155.5 KB · Lượt xem: 95
 • asus_X450LC_2.2.rar
  155.4 KB · Lượt xem: 95
 • asus_X450LC_2.1.rar
  155 KB · Lượt xem: 82
 • boardview K73SJ_2.4.rar
  155.5 KB · Lượt xem: 81
 • asus-x550vc-r30-60nb00s0mb2030-boardview.rar
  156.3 KB · Lượt xem: 79
 • boardview Asus X450CC r2.1.rar
  157.5 KB · Lượt xem: 89
 • Boardview K46CM_2.0.rar
  158 KB · Lượt xem: 81
 • Asus X45VD r2.0 boardview.rar
  158.7 KB · Lượt xem: 80
 • asus_X45VD_2.0.rar
  158.7 KB · Lượt xem: 88
 • k42jr_io_20_1111_2008.pdf
  162.9 KB · Lượt xem: 72
 • asus_X45VD_3.0.rar
  162.3 KB · Lượt xem: 82
 • asus X45VD r3.0 boardview.rar
  162.3 KB · Lượt xem: 76
 • Asus K55VDr3.0boardview.rar
  167.2 KB · Lượt xem: 82
 • boardview Asus K55VD r3.0.rar
  167.2 KB · Lượt xem: 96
 • boardview asus-k55vd-r31.rar
  167.2 KB · Lượt xem: 84
 • asus_X550LD 2.0.zip
  189.6 KB · Lượt xem: 86
 • boardview K73SJ_2.5.rar
  173 KB · Lượt xem: 91
 • assus K55VD 3.1,60-N8DMB1800-B03.rar
  167.4 KB · Lượt xem: 110
 • boardview asus K53SV R2.1.rar
  193 KB · Lượt xem: 87
 • boardview asus_K53SV R2.1 (1).rar
  193 KB · Lượt xem: 82
 • boardview K53SV R2.1.rar
  193 KB · Lượt xem: 88
 • boardview K53SC R3.0.rar
  217.1 KB · Lượt xem: 86
 • boardview K73E R2.1.rar
  212.8 KB · Lượt xem: 81
 • boardview K42JA R2.0.rar
  193.5 KB · Lượt xem: 79
 • boardview K52JV R2.2.zip
  229.8 KB · Lượt xem: 81
 • asus K53E_R2.0.zip
  233.1 KB · Lượt xem: 83
 • ASUS-X450JN-2.0-BV.rar
  250.1 KB · Lượt xem: 80
 • boardview K73sv.zip
  255.5 KB · Lượt xem: 72
 • ASUS K73SV (69N0L6M20B01P) REV 2.0 - BoardView.zip
  267 KB · Lượt xem: 78
 • asus-k42sd-k43sv-boardview.rar
  282.2 KB · Lượt xem: 100
 • F5RL Troubleshooting Guide.pdf
  328.6 KB · Lượt xem: 81
 • Boardview asus F2J.zip
  298.1 KB · Lượt xem: 82
 • Asus F9E-S Schematic Diagrams (IO Board).pdf
  291.7 KB · Lượt xem: 119
 • F3H Troubleshooting Guide.pdf
  339.8 KB · Lượt xem: 72
 • A8Jn Troubleshooting Guide.pdf
  350.5 KB · Lượt xem: 71
 • A7K Troubleshooting Guide.pdf
  357.9 KB · Lượt xem: 72
 • A8He Troubleshooting Guide.pdf
  384.6 KB · Lượt xem: 70
 • K42JR_Repair_Guide.pdf
  386.3 KB · Lượt xem: 78
 • A8H Troubleshooting Guide.pdf
  414.8 KB · Lượt xem: 81
 • F9J Troubleshooting Guide.pdf
  441.5 KB · Lượt xem: 75
 • M51kr F3Kr Troubleshooting Guide.pdf
  445.8 KB · Lượt xem: 78
 • A6Jm Troubleshooting Guide.pdf
  445 KB · Lượt xem: 82
 • F7Kr Troubleshooting Guide.pdf
  452.8 KB · Lượt xem: 77
 • asus K42F_Repair_Guide.pdf
  454.6 KB · Lượt xem: 85
 • K42F_Repair_Guide.pdf
  454.6 KB · Lượt xem: 74
 • F5SL Troubleshooting Guide.pdf
  459.4 KB · Lượt xem: 74
 • G1S Troubleshooting Guide.pdf
  466.8 KB · Lượt xem: 76
 • F3E Troubleshooting Guide.pdf
  465.3 KB · Lượt xem: 72
 • F3Sc Troubleshooting Guide.pdf
  479 KB · Lượt xem: 76
 • A7Sv Troubleshooting Guide.pdf
  481.2 KB · Lượt xem: 75
 • F3L Troubleshooting Guide.pdf
  490.8 KB · Lượt xem: 71
 • F3Sa Troubleshooting Guide.pdf
  490 KB · Lượt xem: 71
 • F3L Troubleshooting Guide_2.pdf
  490.8 KB · Lượt xem: 73
 • C90P Troubleshooting Guide.pdf
  490.9 KB · Lượt xem: 74
 • A7S Troubleshooting Guide.pdf
  491.3 KB · Lượt xem: 71
 • F3Sr Troubleshooting Guide.pdf
  499.4 KB · Lượt xem: 72
 • Asus X550DP repair guide.pdf
  502.4 KB · Lượt xem: 81
 • G2K Troubleshooting Guide.pdf
  505.9 KB · Lượt xem: 72
 • F3Jv Troubleshooting Guide.pdf
  510.4 KB · Lượt xem: 70
 • F7F Troubleshooting Guide.pdf
  515.3 KB · Lượt xem: 72
 • F7E L Troubleshooting Guide.pdf
  515.8 KB · Lượt xem: 70
 • F3Sg Troubleshooting Guide.pdf
  527.3 KB · Lượt xem: 69
 • F3Jr Troubleshooting Guide.pdf
  528.4 KB · Lượt xem: 76
 • G2S Troubleshooting Guide.pdf
  550.2 KB · Lượt xem: 74
 • F9E Troubleshooting Guide.pdf
  551 KB · Lượt xem: 74
 • F9S Troubleshooting Guide.pdf
  551.5 KB · Lượt xem: 70
 • F9Dc Troubleshooting Guide.pdf
  553.3 KB · Lượt xem: 72
 • F3Se Troubleshooting Guide.pdf
  562.9 KB · Lượt xem: 72
 • A8Jr Troubleshooting Guide.pdf
  563.8 KB · Lượt xem: 78
 • F7Sr Troubleshooting Guide.pdf
  569 KB · Lượt xem: 70
 • F6E S Troubleshooting Guide.pdf
  576.7 KB · Lượt xem: 71
 • Change keyboard Asus UL80 Series.pdf
  588.6 KB · Lượt xem: 84
 • ASUS eee pc T91_R12G laptop Schematics.pdf
  597.3 KB · Lượt xem: 74
 • Asus K53E-SX215R (K53SV Ver 2.3) (1).pdf
  599.5 KB · Lượt xem: 81
 • Asus K53SV Repair Guide.pdf
  599.5 KB · Lượt xem: 84
 • ASUS K43 V2.0.pdf
  612.1 KB · Lượt xem: 84
 • asus _UL30JT_Repair_Guide.pdf
  613.9 KB · Lượt xem: 79
 • asus K53SV-Repair-Guide.pdf
  615.1 KB · Lượt xem: 83
 • Asus P1000 Laptop Schematics.pdf
  633.2 KB · Lượt xem: 86
 • F8Sv Troubleshooting Guide.pdf
  645 KB · Lượt xem: 72
 • F8Sa Troubleshooting Guide.pdf
  645 KB · Lượt xem: 75
 • F8Dc Troubleshooting Guide.pdf
  666.5 KB · Lượt xem: 77
 • A8E Troubleshooting Guide.pdf
  669.4 KB · Lượt xem: 76
 • A8Sc Troubleshooting Guide.pdf
  670.5 KB · Lượt xem: 78
 • A8Sr Troubleshooting Guide.pdf
  670.5 KB · Lượt xem: 73
 • asus ma main 1005HA.pdf
  673.6 KB · Lượt xem: 84
 • Asus EEEPC 1002 Laptop Schematics.pdf
  686.5 KB · Lượt xem: 75
 • F8P Troubleshooting Guide.pdf
  688.2 KB · Lượt xem: 75
 • A8Le Troubleshooting Guide.pdf
  688.8 KB · Lượt xem: 75
 • Asus K54HR K54LY REV 2.1.pdf
  691 KB · Lượt xem: 91
 • Asus 900SD Laptop Schematics.pdf
  712.7 KB · Lượt xem: 72
 • boardview K52DR R2.2.rar
  714.6 KB · Lượt xem: 95
 • Asus S96F laptop schematics.pdf
  716.5 KB · Lượt xem: 72
 • asus K42DE.pdf
  729.1 KB · Lượt xem: 79
 • Asus EEEPC 904HD Laptop schematics.pdf
  732.8 KB · Lượt xem: 77
 • Asus EeePC 900PV (PINEVIEW) Laptop Schematics.pdf
  751.4 KB · Lượt xem: 73
 • Asus EeePC 701SDX Laptop Schematics.pdf
  752.4 KB · Lượt xem: 72
 • Lenovo IdeaPad S10-3t schematic – Caucasus 2 (Pine Trail) – FL2 Motherboard schematic.pdf
  796.2 KB · Lượt xem: 77
 • F7Se Troubleshooting Guide.pdf
  787.8 KB · Lượt xem: 76
 • Asus EEEPC 1003HA laptop schematics.pdf
  807.5 KB · Lượt xem: 76
 • Asus P80VC-A-Q Laptop Schematics.pdf
  811.5 KB · Lượt xem: 79
 • Asus P5BW-MB mainboard schematics.pdf
  826.3 KB · Lượt xem: 77
 • Asus A3E schematics.pdf
  842.5 KB · Lượt xem: 80
 • ASUS_A3E_R2.2_-_SC.pdf
  842.5 KB · Lượt xem: 82
 • ASUS Eee PC 900 Schematic Diagrams.pdf
  847.5 KB · Lượt xem: 76
 • Asus EEEPC 1008ha laptop schematics.rar
  848.5 KB · Lượt xem: 83
 • boardview Asus K42F Rev 3.2.zip
  880.8 KB · Lượt xem: 94
 • Asus M50vm schematics.pdf
  850.7 KB · Lượt xem: 82
 • F80L Troubleshooting Guide.pdf
  887.1 KB · Lượt xem: 84
 • Asus X43B Compal LA-7321P AMD DDR3.pdf
  908.4 KB · Lượt xem: 78
 • Boardview 300E4A BA41-016661A.rar
  921.5 KB · Lượt xem: 136
 • asusA53TAMD_compal_la-7552p_qbl50_rev_0.03.pdf
  936.2 KB · Lượt xem: 79
 • F8Sn Troubleshooting Guide.pdf
  947.2 KB · Lượt xem: 74
 • F8Sp Troubleshooting Guide.pdf
  947.2 KB · Lượt xem: 74
 • Asus UX50 laptop schematics.pdf
  956.1 KB · Lượt xem: 77
 • boardview K40AB R1.2.rar
  965.1 KB · Lượt xem: 92
 • Asus A6Rp schematics.pdf
  971 KB · Lượt xem: 77
 • ASUS A6Rp Schematic Diagrams.pdf
  971 KB · Lượt xem: 79
 • Asus N50A N51A netbook schematics.pdf
  999.1 KB · Lượt xem: 86
 • asus N50AN51A_.pdf
  999.1 KB · Lượt xem: 81
 • Asus X550LD repair guide.pdf
  1,003.8 KB · Lượt xem: 91
 • asus X48-DQ6_1_11.pdf
  1 MB · Lượt xem: 90
 • Asus A3N schematics.pdf
  1 MB · Lượt xem: 84
 • ASUS_A3N.pdf
  1 MB · Lượt xem: 89
 • X450JN_RG.pdf
  1 MB · Lượt xem: 133
 • ASUS Z96H - Schematic Diagrams.pdf
  1 MB · Lượt xem: 95
 • K43BR_RG.pdf
  1 MB · Lượt xem: 85
 • Asus EeePC 1000HE Schematic Diagrams.pdf
  1 MB · Lượt xem: 83
 • k43.pdf
  1 MB · Lượt xem: 91
 • Asus X450LC-RG.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 100
 • Asus A3H schematics.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 91
 • ASUS_A3H_-_SC.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 90
 • X455LDB_RG.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 92
 • Asus X550JF x550jx.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 105
 • Asus U35JC Laptop Schematics.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 94
 • Asus A6T schematics.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 78
 • boardview asus_x50c_f5c.zip
  1.1 MB · Lượt xem: 99
 • ASUS Z96F - Schematic Diagrams.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 84
 • Asus Z62H schematics.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 86
 • ASUS_Z62H.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 84
 • Asus A6F schematics.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 91
 • ASUS K40IN Schematic Diagrams.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 90
 • Asus Z84FM schematics.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 88
 • asus X550ZE.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 89
 • ASUS Z97V Schematic Diagrams.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 95
 • Asus UL50AT laptop schematics.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 87
 • ASUS UL50AT Schematic Diagrams.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 85
 • ASUS W7J Schematic Diagrams.pdf
  1.3 MB · Lượt xem: 85
 • Asus K40AA K50AA Schematic Diagrams.pdf
  1.3 MB · Lượt xem: 90
 • Toshiba Satellite Pro L40 (ASUS TERESA) Laptop Schematic.PDF
  1.3 MB · Lượt xem: 92
 • F8vrTroubleshooting Guide.pdf
  1.3 MB · Lượt xem: 86
 • a6j_mb_1122.pdf
  1.3 MB · Lượt xem: 86
 • Asus A6J Intel 945PM schematics.pdf
  1.3 MB · Lượt xem: 89
 • ASUS Z96Jm - Schematic Diagrams.pdf
  1.3 MB · Lượt xem: 88

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,348
751
118
ASUS BOARVIEW LIST 2
 

Đính kèm

 • ASUS Z96J - Schematic Diagrams.pdf
  1.3 MB · Lượt xem: 83
 • ASUS K53 U drawings la-7322pr10_0217d--PBL60.pdf
  1.3 MB · Lượt xem: 80
 • Asus A6Jc schematics.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 84
 • ASUS N53SV K52JT Sandy Bridge platform.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 83
 • Asus K40IJ K50IJ Schematic Diagrams.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 81
 • Asus K50IJ laptop schematics.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 74
 • asus_k40ij_k50ij_rev_1.1_sch.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 80
 • F6V Troubleshooting Guide.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 80
 • asus F80Q.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 81
 • boardview K72F R2.1.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 92
 • ASUS K42F Schematic Diagrams_2.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 75
 • ASUS K42F Schematic Diagrams.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 77
 • ASUS K42F Schematic Diagrams_3.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 78
 • schematick42f.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 79
 • K42F rev 3.2.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 80
 • Asus K42Jv Laptop Schematics.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 81
 • K56CM_.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 86
 • [www.tbenben.comºÚÂíάÐÞÍø]ASUS K42JCµãλͼ.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 80
 • A6VC_R20.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 77
 • Asus A6VC laptop schematics.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 78
 • Asus K42F.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 79
 • ASUS T12M - Schematic Diagrams.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 77
 • Asus_K42F_R2[1].0.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 84
 • asus X453MA_RG.pdf
  1.5 MB · Lượt xem: 85
 • ASUS X51C (T12C) Schematic Diagrams.pdf
  1.6 MB · Lượt xem: 85
 • boardview asusa42j-k42jc.zip
  1.6 MB · Lượt xem: 127
 • asus k45 Compal_LA-8224P.pdf
  1.6 MB · Lượt xem: 92
 • asus-k45a-val40-la8226p-r10-schematics.pdf
  1.6 MB · Lượt xem: 96
 • ASUS U35(U30)JC I3 u35jc_mb_r20_100409c.pdf
  1.7 MB · Lượt xem: 83
 • Asus Eee PC 1215T Schematic Diagrams.pdf
  1.7 MB · Lượt xem: 84
 • Asus A6K laptop schematics.pdf
  1.7 MB · Lượt xem: 82
 • boardview ASUS X8AS-K40C POINT.zip
  1.8 MB · Lượt xem: 86
 • Asus F9J schematics.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 82
 • Asus F9S schematics.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 88
 • Asus F8v(a) L80v N80 N81 Schematic Diagrams.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 86
 • Asus x83v laptop schematics.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 94
 • Asus_F8v_a_L80v_N80_N81_Schematic.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 81
 • K45DR_REPAIR GUIDE.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 83
 • ASUS F5N F5U laptop schematics.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 84
 • Asus Z62HA schematics.pdf
  1.9 MB · Lượt xem: 76
 • Asus T76S laptop schematics.pdf
  2 MB · Lượt xem: 79
 • Asus T76S schematics.pdf
  2 MB · Lượt xem: 82
 • K72JK.pdf
  2 MB · Lượt xem: 80
 • Asus A8J-F schematics.pdf
  2.1 MB · Lượt xem: 74
 • boardview U35JC R2.0.part02.rar
  2.2 MB · Lượt xem: 98
 • ASUS K42JR Schematic Diagrams.pdf
  2.3 MB · Lượt xem: 78
 • Copy of ASUS K42JR Schematic Diagrams.pdf
  2.3 MB · Lượt xem: 78
 • Asus K42JR rev. 4.0.pdf
  2.3 MB · Lượt xem: 81
 • asus K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.pdf
  2.3 MB · Lượt xem: 87
 • Asus A8T - M schematics.pdf
  2.3 MB · Lượt xem: 79
 • asurs x451ca rev 2.0 bios ok.rom.rar
  2.4 MB · Lượt xem: 78
 • Asus F3JR laptop schematics.pdf
  2.4 MB · Lượt xem: 82
 • ASUS Z94Rp - Schematic Diagrams.pdf
  2.5 MB · Lượt xem: 79
 • ASUS A8N A8Dc laptop schematics.pdf
  2.6 MB · Lượt xem: 80
 • ASUS N10(I) Schematic Diagrams.pdf
  2.6 MB · Lượt xem: 76
 • X550DP1-F1302.zip
  2.6 MB · Lượt xem: 84
 • X550DP-F1207 (1).zip
  2.6 MB · Lượt xem: 81
 • X550DP-F1207.zip
  2.6 MB · Lượt xem: 82
 • Asus laptop schematic diagram.pdf
  2.7 MB · Lượt xem: 106
 • Asus F5R laptop schematics.pdf
  2.8 MB · Lượt xem: 78
 • ASUS M50S X55S - Schematic Diagrams.pdf
  2.8 MB · Lượt xem: 83
 • K42JR drawing point bitmap.rar
  2.9 MB · Lượt xem: 77
 • Asus UL80 Disassembly Procedure.pdf
  3 MB · Lượt xem: 88
 • K42F R2.0.part02.rar
  3.1 MB · Lượt xem: 93
 • ASUS Z96S Schematic Diagrams.pdf
  3.1 MB · Lượt xem: 90
 • ASUS F80S F81S Laptop Schematics.pdf
  3.2 MB · Lượt xem: 88
 • Asus F80s Schematic Diagrams.pdf
  3.2 MB · Lượt xem: 88
 • ASUS X451CA.rar
  3.3 MB · Lượt xem: 128
 • ASUS A8ES Schematics Diagrams.pdf
  3.4 MB · Lượt xem: 75
 • ASUS A7K Schematic Diagrams.pdf
  3.5 MB · Lượt xem: 80
 • Asus X45V X45VD RVE 3.0 I3.rar
  3.5 MB · Lượt xem: 81
 • boardview U35JC R2.0.part01.rar
  4 MB · Lượt xem: 81
 • K42F R2.0.part01.rar
  4 MB · Lượt xem: 90
 • ASUS Z96FM - Schematic Diagrams.pdf
  4.6 MB · Lượt xem: 81
 • boardview K52F R2.0.rar
  5 MB · Lượt xem: 87
 • Like
Reactions: vangioivn

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,348
751
118
MORE
 

Đính kèm

 • Asus K53SV Repair Guide.pdf
  599.5 KB · Lượt xem: 74
 • ASUS N53SV K52JT Sandy Bridge platform.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 75
 • Asus X43B Compal LA-7321P AMD DDR3.pdf
  908.4 KB · Lượt xem: 67
 • ASUS U35(U30)JC I3 u35jc_mb_r20_100409c.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 74
 • Asus X550JF x550jx.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 76
 • asus X550ZE.pdf
  1.2 MB · Lượt xem: 73
 • boardview ASUS+K42SD+K43SV K43SD.rar
  95.6 KB · Lượt xem: 59
 • boardview asus _K55VM_2.0.rar
  139.7 KB · Lượt xem: 63
 • Boardview asus F2J.zip
  298.1 KB · Lượt xem: 62
 • boardview Asus K54C r2.1.zip
  128.6 KB · Lượt xem: 58
 • boardview K45DR E,60-NY6MB1210-A01_FZ.rar
  132.5 KB · Lượt xem: 69
 • boardview K42JA R2.0.rar
  193.5 KB · Lượt xem: 65
 • boardview Asus X551CA_MB r2.1.rar
  114.3 KB · Lượt xem: 61
 • boardview K52DR R2.2.rar
  714.6 KB · Lượt xem: 79
 • boardview K52JV R2.2.zip
  229.8 KB · Lượt xem: 61
 • boardview K53SC R3.0.rar
  217.1 KB · Lượt xem: 63
 • boardview K53SV R2.1.rar
  193 KB · Lượt xem: 69
 • boardview K72F R2.1.rar
  1.4 MB · Lượt xem: 78
 • boardview K73E R2.1.rar
  212.8 KB · Lượt xem: 67
 • boardview U35JC R2.0.part01.rar
  4 MB · Lượt xem: 87
 • k42jr_io_20_1111_2008.pdf
  162.9 KB · Lượt xem: 54
 • boardview U35JC R2.0.part02.rar
  2.2 MB · Lượt xem: 87
 • K43BR_RG.pdf
  1 MB · Lượt xem: 75
 • K45DR_REPAIR GUIDE.pdf
  1.8 MB · Lượt xem: 83
 • K56CM_.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 74
 • X450JN_RG.pdf
  1 MB · Lượt xem: 83
 • X455LDB_RG.pdf
  1.1 MB · Lượt xem: 86
 • Like
Reactions: vangioivn

Dũng

Active member
Hv990
11/6/17
57
16
33
35
ADM có tài khoản VNfix giúp em boardview K45A mã main là QCL40 LA-8221P rev 1.0 với ạ
em đang làm con này mất nguồn CPU. Mong adm giúp đỡ
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,348
751
118
schmematic Compal_LA-8221P_QCL40
 

Đính kèm

 • Compal_LA-8221P_QCL40_Rev0.2.pdf
  2.6 MB · Lượt xem: 81

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,348
751
118
ADM có tài khoản VNfix giúp em boardview K45A mã main là QCL40 LA-8221P rev 1.0 với ạ
em đang làm con này mất nguồn CPU. Mong adm giúp đỡ
Cái này mình không thấy boardview, chỉ có schematic mình up ở dưới
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
2/4/17
1,348
751
118
Có 4.1 và 2.0 thử xem bạn
 

Đính kèm

 • vnfix.net_UX31A2_2.0.rar
  107.1 KB · Lượt xem: 17
 • vnfix.net_UX31A2_4.1.rar
  108.1 KB · Lượt xem: 16
 • Like
Reactions: toàn trần

thanhhaiek

Active member
6/9/17
28
4
28
Ad có schematic/ boardview laptop asus p1440u (mã main P1440) cho e xin với ah. xin cảm ơn
 

Lê Huy

New member
17/6/20
3
3
3
ác anh ơi, có boardview laptop TOSHIBA L40-A LA-9865P cho minh xin với thanks các anh
 
 • Like
Reactions: admin

Facebook Comment