Giúp main arock h81-dgs r2.0

NGUYỄN TRUNG HIE

New member
7/11/20
13
0
0
Main e hiện tại đã đo đủ các nguồn từ chân kích tới sio và sio đã báo lệnh pson đã có lệnh từ chíp set về sio slp s3 va slp s4 nhưng lại kích k được e để que kim đo từ pw+ kích thì nguồn vẫn 3v->0 nhưng k kích đc chỉ que vào chân pson trên sio thì chạy đã thay sio các thứ củng i kích đc
 

Facebook Comment