IBM - LENOVO

JerryTubs

New member
2/9/19
7
3
1
Hello everyone ,,,,
Repair by Lenovo is a complete shit. Quite well-maintained laptop came back cracked apart and terribly scratched.

I gửi nó với một ký tự nhỏ nhỏ ở sau hinge ีีufabet and the keyboard malfunction. I đã nhận một yêu cầu thông báo mà bạn có thể lấy một số horrendous để làm việc làm việc hoặc chúng không vì anything. I đã thay đổi Offer, đã xác định. BUT là một việc tải về bạn đã gỡ bỏ laptop đã bị gỡ bỏ.

What do I do now? Bạn có thể "kiểm tra" các lỗi nhưng I không biết I sẽ lấy một tùy chọn nào. Do you have similar experiences with Lenovo warranty?
 
  • Like
Reactions: lapduc

Facebook Comment