main asrock h81m dgs mất nguồn xin giúp đở

hoaasv

New member
12/10/19
2
0
0
main mình đang chạy bình thường, lấy nguồn khác gắn vào bị chạm sao mất nguồn luôn.
tình trạng card test mất nguồn 3.3v. con Q810 gần jack cấm nguồn ATX sờ vào rất nóng dù chưa kích nguồn. xin ace trong diễn đàn giúp.
 

Facebook Comment