SCHEMATIC AROCK

  • Người khởi tạo NNH
  • Ngày gửi

NNH

Active member
5/6/17
35
11
33
40
SCHEMATIC AROCK
 

Đính kèm

  • Asrock G41C-GS_R2 Rev2.01(70-MXGU10-A01).fz
    291.7 KB · Lượt xem: 9
  • Asrock H61M-DG3_USB3 Rev1.01(70-MXGNU0-A01).fz
    320.1 KB · Lượt xem: 9
  • Like
Reactions: hiep2609

Facebook Comment