Xin Bios

Hiru

New member
6/5/22
1
0
1
E có con 750ti 2gb 1 fan Galax chết bios, ai dùng con này copy cho e xin bios con này với
 

Đính kèm

  • 95137cffa6f0fb0156bef0285faff008.jpeg
    95137cffa6f0fb0156bef0285faff008.jpeg
    168.5 KB · Lượt xem: 10

Facebook Comment